ایران؛ خواهد ماند، این سرزمینِ اهورایی همواره سرفراز و جاودان

می 11, 2022
بر هیچ ایرانی پوشیده نیست که شاهنامه شناسنامه‌ی ایرانیان است. اگر هنوز نام و نشانِ ایرانی داریم و به زبانِ پارسی سخن می‌گوییم، مدیون شاعرِ گرانمایه پارسی‌نژاد این سرزمین هستیم. به گزارش رسیده، شاهنامه یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌های آموزشِ اخلاق به ایرانیان است. لذا شایسته ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات