دوبله دوباره اولین فیلم دوبله شده!

اردیبهشت 16, 1400
به مناسبت روز دوبله اولین فیلم دوبله شده به فارسی، مجددا توسط چکاوا دوبله شد. به گزارش ایرنا، اولین فیلم دوبله شده به زبان فارسی، توسط کوشان و دوستانش در سال ۱۳۲۴ دوبله شد. نام این فیلم نخستین وعده دیدار بود که یک فیلم فرانسوی با بازی دانیل داریو و ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات