تکذیب تخریب سینما «عصر جدید»؛ موضوع تعویض صندلی‌هاست!

اکتبر 13, 2021
عبدالله علیخانی: می‌دانم آن عکس‌ها را چه کسی منتشر کرده اما حتماً وضعیت روحی و روانی مناسبی نداشته عبدالله علیخانی تهیه‌کننده و مدیر سینما «عصر جدید» بیان کرد که تصاویر منتشر شده درباره تخریب این سینما صحت ندارد و ما تنها می‌خواستیم صندلی‌ها را عوض ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات