موافقت ارشاد با انحلال سینماهای اروپا، استیل و عصر جدید؛ بی‌حسی موضعی!

1401-02-26
قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی به تشریح موضع قانونی این سازمان در قبال سینماهای متقاضی انحلال پرداخت. به گزارش روابط‌ عمومی سازمان امور سینمایی، قادر آشنا معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی درباره دستورالعمل انحلال سالن‌های نمایش بدون کاربرد، گفت: موضوع انحلال سینماهایی که ...