سوءاستفاده و آزار و اذیت در سینما؛ اتهامی مجازی یا واقعیتی پنهان؟

اردیبهشت 11, 1400
بانی‌فیلم: در روزهای اخیر و پس از آنکه یکی از بازیگران سریال‌های تلویزیونی مهاجرت کرده، در فضای مجازی اتهاماتی را نسبت به یکی از فیلمسازان مطرح کرد، بحث «تجاوز در پشت صحنه پروژه‌های سینمایی» و سواستفاده‌های جنسی، موضوع برخی سایت‌ها در فضای مجازی شد. دامنه بحث در باره این‌ موضوع بدون اظهار نظر از ...