سینماگری به نام مسعود جعفری جوزانی

آذر 19, 1400,
بانی‌فیلم – مسعود داودی: وقتی درباره سینمای ملی و فیلم‌های مبتنی بر فرهنگ ایرانی حرف می‌زنیم، تنها نام تعداد اندکی از هنرمندان به ذهن‌مان می‌آید؛ کارگردانانی که ضمن پایبندی بر اصول فرهنگی، همچنان دغدغه ذهنی‌شان اعتلای سینمای ملی و زنده نگاه‌داشتن هویت فرهنگی سینمای ایران است. علی حاتمی، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، داریوش ...