دوران گذار برای سینما یا تدارک برای خواندن فاتحه!

فروردین 18, 1400
بانی‌فیلم: هفته گذشته خبری شنیدیم که در نوع خود در حال و احوال این روزهای سینمای فلک‌زده کشورمان، جدید و تازه است. داستان از این قرار است که یک کارگردان برای اطمینان یافتن از بی‌مسئله بودن بودجه و سرمایه آورده شده توسط تهیه‌کننده [صوری] فیلمش، از او دستخط تضمینی گرفته است! این رویه هرچند به نظر ...