اگر بروس لی «پیر» می‌شد!

1401-05-03
بانی‌فیلم: با اینکه بسیاری از بازیگران فیلم‌های اکشن و‌ حادثه‌ای برای صحنه‌های زدوخورد، از فنون رزمی استفاده می‌کنند اما هنوز هیچ‌کدام نتوانسته‌اند مهارت و باورپذیری‌ای مانند بروس لی بازیگر آمریکایی-هنگ‌کنگی را در صحنه‌های اکشن به دست آورند. بروس لی ...