جام‌ جهانی فوتبال به داد سینماهای ایران می‌رسد؟!

آبان 16, 1401
بانی‌فیلم: روال نمایش مسابقات فوتبال در سالن‌‌های تاریک سینماها اگرچه در ایران سابقه‌ای چندساله دارد اما نزدیکی به زمان آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور کوچک قطر از یک سو و شرایط بحرانی فروش سینماها که از پیش از پاندمی بیماری کووید۱۹ گریبانگیر اقتصاد سینمای ایران ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات