هاشم میرزاخانی؛ مدیری که «ساخت و ساز» اولویت اولش است!

1400-11-03
بانی‌فیلم: داستان مدیریت هاشم میرزاخانی که یکی از مدیران دوره جواد شمقدری‌ست، تا حدود زیادی متاثر از فضای کلی حاکم بر مدیریت اجرایی کشور است. در این میان به نظر می‌آید فرایند فعالیت میرزاخانی، بیشتر در زمینه ساخت‌وساز بناها و ساختمان‌ها قابل تبیین است! عملکرد ...