انتشار پوستر جشنواره «ملاقات‌های سینمای پراد»

1400-01-27
بانی‌فیلم: امروز پوستر رسمی شصت و دومین دوره جشنواره «ملاقات های سینمای پراد» در فرانسه با تصویری از سیمون سینیوره بازیگر فرانسوی منتشر شد. ستایش از سیمون سینیوره بازیگر فرانسوی یکی از برنامه‌های این جشنواره است که به شکل فیزیکی از ۱۷ تا ۲۳ ژوییه برگزار می‌شود ...