بعضی کنسرت‌های پاپ شبیه سیرک شده اند!

می 30, 2022
محمد شعبانی ـ نوازنده سازهای کوبه‌ای و آهنگساز ـ درباره یکی از مواردی که اثبات می‌کند خوانندگی امروز در کشور ما آسان شده است، به تجربه خود در همکاری با برخی از خواننده‌ها می‌پردازد که به گفته او این افراد نه تنها نمی‌توانند نت موسیقی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات