سیروس میمنت: «کیوان»، دن کیشوت «نون خ» است!

فروردین 16, 1400
بازیگر سریال «نون خ»گفت: یکی از اصلی ترین وظیفه های صداوسیما این است که مناطق زیبای ایران و هر اقلیمی در این کشور را به مردم بشناساند و این کم کاری ما است که در این سالها کمتر به این سمت رفتیم. به گزارش فارس، شب های نوروز سریال ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات