نگاهی به مهم‌ترین دعواهای حقوقی: وقتی «کوراساوا» یقه «سرجیو لئونه» را گرفت!

فروردین 18, 1401
دعواهای حقوقی درباره استفاده غیرقانونی از ایده‌های دیگران در ساخت فیلم‌هایی سینمایی چندان نادر نیست، ادعاهایی که گاهی ثابت شده و در برخی موارد نیز کاملا رد شده است. به گزارش ایسنا، از مهم‌ترین دعواهای حقوقی سینما میان «اکی‌را کوراساوا» و «سیرجیو لئونه» دو کارگردان نامدار سینمای جهان درگرفت. فیلم سینمایی «به خاطر یک مشت دلار ...