استقرار «سلمان فارسی» در اورشلیم

1400-11-17
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری این روزها در شهرک سینمایی غزالی ادامه دارد و بخش‌های مربوط به اورشلیم فیلمبرداری می شود. به گزارش فارس، گروه تصویربرداری مجموعه «سلمان فارسی» مدتی است در شهرک سینمایی غزالی مستقر شده است تا تصویربرداری بخش های مربوط به اورشلیم ...