دی‌کاپریو؛ عشقِ سلفی!

بهمن 1, 1400
بانی‌فیلم: در میان بازیگران سینما، گرفتن عکس‌های سلفی امری معمولی‌ست. این عادت متکی به پیشرفت تکنولوژی تلفن‌های همراه، در ۱۵سال اخیر بیشتر شده و‌ حافظه موبایل بیشتر افراد، پر از عکس‌های -به قول فرهنگستان فارسی- خویش‌انداز است! لئوناردو دی‌کاپریو هم از سلفی‌اندازهای حرفه‌ای‌ست اما با یک تفاوت که موبایلش ...