سلبریتی های ورشکسته‌!

1400-04-23
تاکنون از ثروت افسانه‌ای هنرمندان بزرگ دنیا زیاد شنیده‌ایم اما بد نیست بدانیم که برخی از آن‌ها در چشم بر هم زدنی دارایی که در طول سال‌ها به دست‌ آورده بودند را از دست داده‌اند! به گزارش ایسنا، الجزیره در گزارشی به نقل از سایت ...