منع شدن تعدادی از سلبریتی‌ها از دریافت خدمات اجتماعی

آبان 29, 1401
تعدادی از سلبریتی‌ها و هنرمندان به دلیل حمایت از آشوبگری و اقدامات غیرقانونی در کشور از دریافت خدمات اجتماعی منع شدند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به حمایت برخی از سلبریتی‌ها و هنرمندان از آشوبگری‌ها و اقدامات ساختارشکنانه و رفتارهای غیرقانونی اخیر ...
14010630000799_Test_PhotoN

تحلیل خبرگزاری فارس؛ حاشیه امنِ سلبریتی‌های مسبب ناامنی‌ست

مهر 1, 1401
زمانیکه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به دامنه‌ای از شهرت و دربرگیری در جامعه می‌رسد، آنگاه که مصرف‌زده این دامنه شهرت نشود، می‌توان بر او نام هنرمند، ورزشکار، پهلوان یا هرچه که به خاطرش مورد توجه عموم قرار گرفته نهاد اما آنجا که پای بهره‌برداری ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات