تحلیل خبرگزاری فارس از سفر پرستویی به آمریکا

1401-02-16
چه چیزی پرویز پرستویی را پیروز نبرد سالن نمایش کرد؟ در این چند روز مطمئنا ویدئوهایی که در فضای مجازی درمورد پرویز پرستویی پخش شده است و مواجهه او با برخی معترضان و سلطنت‌طلبان در اکران فیلم حبیب احمدزاده در آمریکا را دیده‌اید. با نگاهی به مدل رفتاری ...