سالگردی برای علی حاتمی، سعدی سینما؛ او زنده است!

مرداد 23, 1400
استرس این روزها کرنا زده، کلافه مان کرده از یکسو صفحه مجازی را که باز می کنیم ، پُر است از خبرهای ناگوار و نگران کننده ؛ تلویزیون را روشن می کنیم تا فیلمی در شبکه نمایش خانگی ببینیم، باز هم فیلم ها و سریال های نگران کننده و استرس زا ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات