رکوردشکنی نهمین «سریع و خشمگین» با افتتاحیه ۷۰ میلیون دلاری

ژوئن 28, 2021
فیلم نهم از مجموعه «سریع و خشمگین» اکرانش را با افتتاحیه ۷۰ میلیون دلاری آغاز و رکورد فروش آخر هفته در دوران پاندمی را به نام خود کرد. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، «F۹» با فروش ۷۰ میلیون دلاری در سه روز آخر هفته اکرانش به انتظارها پاسخ ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات