یادداشت محمدرضا هنرمند در باره فتحعلی اویسی

مهر 13, 1400
زبانم مو در آورد از بس گفتم و تکرار کردم که دوست ندارم در سوگ دوستان و همکارانم بنویسم، وقتی که در قید حیات هستند گم‌شان کرده‌ایم و فراموش‌شان. اما چه سود که نه حرفم خریداری دارد و نه قدرتی برای تغییر این رسم نمی‌دانم از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات