پایتخت۶، «سرهم بندی» شده بود!

فروردین 7, 1400
کارگردان سریال: «پایتخت» را به همین راحتی مردم می‌بینند؛ دوستان و دشمنان قضاوت می‌کنند! پس از آنکه دو قسمت پایانی مجموعه پایتخت۶ به خاطر ضعف‌های محتوایی و ساختاری‌اش با انتقادهای فراوان مخاطبان و منتقدان مواجه شد، بنا برنظر برخی منتقدان سینما و تلویزیون، قرار بود قصه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات