روزهای پایانی تولید «سنجرخان» در شهرک دفاع مقدس

1400-12-03
کارگردان مجموعه تلویزیونی «سنجرخان» توضیحاتی درباره وضعیت تولید حال حاضر این پروژه ارائه کرد. به گزارش رسیده، محمدحسین لطیفی کارگردان مجموعه تلویزیونی «سنجرخان» درباره وضعیت حال حاضر این پروژه گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد از کار تصویربرداری شده و گروه از یک ماه گذشته برای ضبط پلان‌های فینال ...