ادامه حاشیه‌های «زندگی زیباست»؛ کارگردان ناراضی، تهیه‌کننده راضی، تلویزیون ساکت!

1400-05-23
حاشیه‌های سریال «زندگی زیباست» با انتشار نامه کارگردان اثر خطاب به رییس سازمان صداوسیما وارد مرحله تازه‌ای شد. در این نامه کارگردان صریحا ادعای سانسور ۶۰۰ دقیقه از سریال را مطرح کرده است. صداوسیما تا کنون واکنشی به این نامه نشان نداده است. به گزارش ایرنا، سانسور ۶۰۰ ...