کیانوش عیاری: تمام وجودم را برای «روزگار قریب» گذاشتم

سپتامبر 8, 2021
کیانوش عیاری درباره ی سریال «روگار قریب» که به گفته خودش در ابتدا نمی خواست کارگردانی آن را بپذیرد، اینگونه می گوید: در حین ساخت این سریال، فکر نمی کردم که دارم کار تلویزیونی انجام می دهم؛ من تمام وجودم، تمام تجاربم، تمام دانسته ها و اندوخته هایم را در ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات