محمود رضوی تهیه کننده سریال حضرت موسی(ع) شد

1401-03-28
تهیه کننده سریال «حضرت موسی(ع)» در میانه مراحل پیش تولید تغییر کرد. به گزارش ایرنا، در حالی که این روزها سریال حضرت موسی(ع) مراحل پیش تولید خود را سپری می کند، تهیه کننده آن به دلیل بیماری با نظر مدیران سازمان تغییر کرد. در حالی که پیش از ...