سریال برف بی‌صدا می‌بارد

مرگ نویسنده و چالش سریال ۲۵۰ قسمتی تلویزیون

1400-03-15
مسعود بهبهانی‌نیا که به عنوان نویسنده‌ی سریال‌های بلند در تلویزیون شهرت داشت، پس از «نرگس» و «کیمیا» که هر کدام در زمان خود طولانی ترین مجموعه‌های تلویزیونی محسوب می‌شدند، نگارش سریالی ۲۵۰ قسمتی را در دست گرفته بود که این روزها در حال تولید است ...