خاطره‌گویی از سریال قدیمی «آئینه»

اردیبهشت 18, 1400
غلامحسین لطفی ـ کارگردان «آئینه» ـ دوست دارد این سریال نوستالژیک ادامه پیدا کند. او می‌گوید: در آن زمان نپرداختن به موقع دستمزدش توسط تلویزیون و سپردن ساخت ادامه سریال به یک کارگردان دیگر، باعث شده تا فصل سوم را نتواند کارگردانی کند. به گزارش ایسنا غلامحسین لطفی ـ ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات