ناکامی سلبریتی‌ها در سالی که گذشت!

فروردین 2, 1401
-منوچهر هادی که ید طولایی در ساختن سریال‌های بد دارد، این روزها  نیسان آبی را ساخته  که روی خط متوسط رو به پایین حرکت می‌کند! –جزیره اثر سیروس مقدم در قسمت ۱۴ به پایان رسید و پایان ناگهانی آن، آن هم درست وسط قصه! واکنش های منفی بسیاری را به همراه داشت! -قبله عالم، سریالی ضعیف و ...