کم گوی و گزیده گوی چون سرور صدا!

ژوئن 17, 2022
به دنبال یافتن گفت وگویی مفصل از او تمام اینترنت را جستجو می کنیم اما مطلب قابل توجهی خصوصا در سال های اخیر پیدا نمی شود. پس سراغ یافتن حرف و کلامی از او می رویم، اما باز هم به موارد اندکی برخورد می کنیم. این است مسلک بزرگانی از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات