محمد معتمدی خواندن برای جام جهانی را رد کرد

آبان 8, 1401
با وجود اینکه تنها کمتر از یک ماه به آغاز جام جهانی باقی مانده است، ولی محمد معتمدی که به عنوان گزینه انتخابی اجرای سرود این رویداد معرفی شده بود، اعلام کرد که سهمی در این ماجرا نخواهد داشت و در چنین شرایطی باید دید که کارگروه حوزه فرهنگ، هنر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات