ادای احترام به آموزگار نمونه؛ نصب سرديس فردوس حاجيان در قائم شهر

فروردین 17, 1400,
سرديس فردوس حاجيان معلم برگزیده یونسکو توسط شهردارى و شوراى شهر قائم شهر در خيابان اصلى این شهر نصب شد. به گزارش بانی‌فیلم و بر اساس خبر ارسالی، سرديس فردوس حاجيان معلم برگزیده یونسکو توسط شهردارى و شوراى شهر قائم شهر در خيابان اصلى مشهور به خيابان سارى روبروى روستاى افراکتی ، زادگاه اين معلم نصب شد. در شناسنامه اين ...