ادای احترام به آموزگار نمونه؛ نصب سرديس فردوس حاجيان در قائم شهر

1400-01-17
سرديس فردوس حاجيان معلم برگزیده یونسکو توسط شهردارى و شوراى شهر قائم شهر در خيابان اصلى این شهر نصب شد. به گزارش بانی‌فیلم و بر اساس خبر ارسالی، سرديس فردوس حاجيان معلم برگزیده یونسکو توسط شهردارى و شوراى شهر قائم شهر در خيابان اصلى مشهور به خيابان سارى روبروى ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات