موسیقی پاپ میدان‌دار برگزاری کنسرت‌ها!

بهمن 5, 1400
بیش از یک ماه از آغاز برگزاری کنسرت‌ها می‌گذرد و همچنان جای خالی ژانرهایی چون موسیقی ایرانی، نواحی یا کلاسیک احساس می‌شود. درواقع شمار اجراهای پاپ چنان نسبت به سایر ژانرها بیشتر است که تعداد اندک اجراهای این بخش‌ها چندان به چشم نمی‌آید. به گزارش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات