سالن‌های خالی، آمارهای نادرست!

1401-06-09
مژگان زرگر مدیر پردیس سینمایی ملت به ارایه توضیحاتی درباره شرایط اکران سینماها و وضعیت فروش آثار روی پرده پرداخت. مژگان زرگر مدیر پردیس سینمایی «ملت» در گفت‌وگو با مهر درباره وضعیت اکران سینماها در روزهای اخیر، توضیح داد: واقعیت این است که شورای صنفی اکران بر اساس فیلم ...