«تنها صداست که می ماند»؛ فردا سالروز فعالیت رادیو در ایران

اردیبهشت 3, 1400
شنبه چهارم اردیبهشت سالروز آغاز به کار رادیو در ایران است، به همین مناسبت رادیو ایران ویژه برنامه «تنها صداست که می ماند» را تقدیم می کند. به گزارش رسیده از روایط عمومی رادیو، صدا، مقدس است؛ آن گونه که پیامبران در لحظه بعثت، به وسیله آن مخاطب شمرده شده ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات