هدیه سیف اله صمدیان برای سالروز تولد عباس کیارستمی

تیر 1, 1400
سیف اله صمدیان همزمان با اول تیر ماه سالروز تولد عباس کیارستمی ، 6 دقیقه از کار جدیدش در باره این هنرمند سرشناس را به درخواست بخش سینمایی ایسنا در اختیار ما قرار داد. به گزارش ایسنا، فیلم «عباس کیارستمی مشغول کار است» به سفارش مرکز فرهنگی «ژرژ پمپیدو» اثری 55 ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات