پیدایش کاخ و باغ در فلات گور

دی 22, 1400
خورگه در لغتنامه‌های کهن، به معنی خرد و دانش است. به گفته محققین، «نیایشگاه خورگه» محل یاد‌گیری و آموزش مانویان در دوره ساسانیان بوده اما سازمان اوقاف از آن امامزاده‌ای درست کرده و گنبدی سبز رنگ روی آن گذاشته‌ است!   *جواد کراچی تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اخیرا در گزارشی که ...