انتشار اسناد فیلم «گاو»

شهریور 2, 1400
اسناد زیادی درباره فیلم «گاو» در آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) نگهداری می‌شود که شامل قراردادها، هزینه‌های ساخت، اکران و توفیقات بین‌المللی و مخالفت‌ با نمایش آن خارج از کشور است که در قالب این مجموعه منتشر می‌شود. به گزارش ایرنا، ارشیو اسناد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات