وقتی داریوش مهرجویی هم غریبه می‌شود!

اسفند 15, 1400
بانی‌فیلم – مسعود داودی: ممانعت‌های سازمان‌یافته‌ای که از سوی مدیران فعلی سازمان سینمایی بر سر راه اکران نوروزی آخرین ساخته داریوش مهرجویی انجام شده، شائبه‌های مختلفی را به ذهن دوستداران سینما متبادر می‌کند که غرض‌ورزی و کینه‌توزی از جمله انهاست. اینکه جایگاه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات