چه دوربین‌هایی نامزدهای اسکار را فیلمبرداری کردند؟

1400-01-27
فیلمبرداران با کمک دوربین و لنزهای مختلف و به عنوان خالقان زبان بصری فیلم، نقش مهمی در موفقیت و بهتر دیده شدن آثار سینمایی دارند. به گزارش ایسنا، امسال و در شاخه بهترین فیلم ، هشت فیلم شامل «پدر»، «یهودا و مسیح سیاه»، «مَنک»، «میناری»، «سرزمین آواره‌ها»، «زن جوان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات