علیرضا غفاری و حسرتی دیگر

1400-12-20
بانی‌فیلم: جمشید پوراحمد کارگردان کشورمان امروز در متن کوتاهی که برای بانی‌فیلم فرستاد از دوست خود علیرضا غفاری یاد کرد. پوراحمد که سابقه دوستی‌اش با علیرضا غفاری به سال‌های دور می‌رسد، در باره این هنرمند تازه درگذشته نوشت: علیرضا غفاری و حسرتی دیگر مردی فراتراز ...