مغرور بی آبرو!

1400-03-27
بانی‌فیلم: بی‌آبرویی یکی از تهیه‌کنندگان معروف سینمای امریکا، همچنان در رسانه‌های مختلف بازتاب‌ دارد. هاروی وینستین که در کارنامه سینمایی‌اش تولید فیلم‌های مطرحی را دارد در حال حاضر به دلیل جرم‌های متعدد و تجاوز، در زندان به سر می‌رد. جدیدترین خبر در ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات