میکیس تئودراکیس؛ موسیقیدانی که دشمن دیکتاتورها بود!

شهریور 12, 1400
بانی‌فیلم: در میان بزرگان موسیقیدانی که در زمینه نوشتن موسیقی متن فیلم‌ها کار می‌کنند میکیس تئودراکیس جزو شاخص‌‌ترین‌هاست؛ هنرمندی که علاوه بر موسیقی متن فیلم، اپرا هم نوشته و حتی آهنگ‌های عامیانه‌ هم ساخته! اگر بخواهیم با جایگاه این موسیقیدان شهیر در کشورش یونان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات