هجوم تامل برانگیز به زبان پارسی

مارس 7, 2022
*جواد کراچی بی‌شک هر گاه فلاسفه و فرهیختگان قدیمی اروپا گفته‌اند، ایرانیان انسان‌هایی با‌هوش و با استعدادی هستند، به خود بالیده‌ایم. اما، اگر با هوش و با استعداد و با فرهنگ هستیم، چرا به این سادگی راه را گم می‌کنیم و مجددا پس از ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات