باورتان بشود؛ حسین انتظامی از سازمان سینمایی رفت!

مهر 8, 1400
محمد خزاعی: هر حرکتی باید برای سینمای ایران دستاوردی داشته باشد  ضرورت بازسازی انقلابی و تحول سینما در گام دوم انقلاب   بانی‌فیلم: پس از سه‌سال سخت و تحمل مدیریت نادرست حسین انتظامی در مقام رسایت سازمان سینمایی، سرانجام این مدیر ناآشنا با سینما از ساختمان بهارستان رفت ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات