بازگشت «دورهمی» در برهوت ریزش مخاطب!

1401-06-30
بانی‌فیلم: با اینکه آمارهای رسمی صداوسیما حکایت از افت تماشاگر و ریزش مخاطب دارد و در حالی که هر روز بر فاصله میان رسانه تلویزیون رسمی ایران با مخاطبان افزوده می‌شود، امروز زمزمه بازگشت برنامه‌هایی که به نظر می‌رسد بتواند این فاصله را کمتر کند شنیده ...