حافظ و روضه‌خوانِ پیرِ دهِ ما

1401-05-16
نگاه / محمدرضا شفیعی کدکنی حدود نیم قرن قبل در یک مصاحبه، در ۱۳۴۴، به مناسبتی نقل کردم که روضه‌خوانِ پیرِ ده ما در روز پس از عاشورا، وقتی به توصیف اسارت اهل‌بیت و گرداندنِ سَرِ حضرت امام حسین«ع» در بازارِ شام و نیز گرداندنِ حضرت زینب ...