روز موسیقی ایرانی در تقویم؛ نه فارابی نه شجریان، فقط صفی الدین ارموی!

شهریور 5, 1400
در حالی که انتخاب روزی به نام «موسیقی» در سالنامه رسمی ایران، به نظر می رسید به دو گزینه «فارابی» و «شجریان» محدود شده باشد، در نهایت گزینه سومی به میان آمد که حالا بیش از دو گزینه قبل پررنگ شده است؛ سالروز وفات موسیقی‌دان و خوش‌نویس ایرانی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات