مادری ماندگار برای سینمای ایران

بهمن 3, 1400
بانی فیلم: در میان آثار زنده‌یاد علی حاتمی علاوه بر پایبندی‌ به فرهنگ و رسم و رسوم ایران، نوعی ارتباط عاطفی و مهربانانه میان پرسوناژها وجود دارد. فیلم «مادر» مجموعه‌ای از تمام حس و عاطفه و رفتارهای اجتماعی و فردی ما ایرانیان است که بیشترین سهم را برای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات